سامانه اعلام نتایج آزمون های آزمایشی آیلتس

موسسه تخصصی زبان زنگنهتاریخ آزمون سال 1398 محل برگزاری جلسه رفع اشکال
30 فروردین شعبه جردن بصورت آنلاین
27 اردیبهشت شعبه جردن بصورت آنلاین
24 خرداد شعبه جردن بصورت آنلاین
28 تیر شعبه جردن بصورت آنلاین
25 مرداد شعبه جردن بصورت آنلاین
29 شهریور شعبه جردن بصورت آنلاین
26 مهر شعبه جردن بصورت آنلاین
24 آبان شعبه جردن بصورت آنلاین
29 آذر شعبه جردن بصورت آنلاین
27 دی شعبه جردن بصورت آنلاین
25 بهمن شعبه جردن بصورت آنلاین

مشخصات شعبه های موسسه تخصصی زبان زنگنه